De wegen van het achtvoudige pad

 

Het Pad bestaat uit acht wegen. Het start met het aanpassen van je gedrag gericht op de buitenwereld (Yama’s), vervolgens wordt ingegaan op de persoonlijke oefeningen (Niyama’s, Asana en Pramayama). Het laatste deel gaat over je innerlijke ontwikkeling (Pratyahara, Dhyana, Samadhi)

1. Yama verwijst naar 5 onthoudingen:

  •   Ahimsa: geweldloosheid
  •   Satya: de waarheid spreken
  •   Astheya: niet stelen
  •   Brachmacharya: in kuisheid leven
  •   Aparigraha: Bezitloosheid

2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften

  • Shaucha: reinheid
  • Santosha: tevredenheid, dankbaarheid
  • Tapas: verandering
  • Svadhyaya: zelfstudie
  • Ishvara-Pranidhana: overgave

3. Asana: (lichaams) houding
4. Pranayama: beheersing van de de prana (levensenergie)
5. Pratyahara: het terrugtrekken van de zintuigen
6. Dharana: concentratie
7. Dhyana: meditatie
8. Samadhi: totale absorptie