fbpx
28 december 2015

Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen bij PlusYoga, en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.
2. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Inschrijving wekelijkse lessen
3. Inschrijving voor de wekelijkse lessen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor een les krijg je hiervan per e-mail bericht.
4. Als een les vol is nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.

Inschrijving losse lessen
5. Inschrijving tot het volgen van losse lessen loopt via het online lesrooster.
6. Boeken van losse lessen kan tot maximaal een maand vooruit en is op basis van beschikbaarheid.

Betaling
7. Na inschrijving voor de wekelijkse lessen betaalt de cursist het bedrag voor een leskaart. Het bedrag en het aantal lessen worden voorafgaand aan het cursusjaar bekend gemaakt via o.a. de website: www.plusyoga.nl.
8. De leskaart dient voor de start van ieder 1e les betaald te zijn.
9. Betaling gaat via iDeal en op aanvraag via PIN of contant
10. Bij niet tijdige betaling, kan € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht worden gebracht.
11. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Restitutie, gemiste lessen, vakantie
12. De leskaart van x lessen wordt gebruikt voor je vaste plek in de wekelijke les en is in principe x weken geldig
13. De leskaart voor 5 losse lessen is 6 maanden geldig.
14. Een vaste les of een ingeboekte losse les kunnen tot max 4 uur van te voren via het online lesrooster worden afgemeld.
15. Gemiste lessen kunnen alleen in overleg ingehaald worden. Wanneer tijdig is afgemeld, kunnen deze opnieuw ingeboekt worden via het online rooster zolang dit binnen te geldigheidsduur van de leskaart valt.
16. In geval van langdurige ziekte/blessure kan een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
17. Feestdagen, schoolvakanties, inclusief de zomervakantie en alle uitgevallen lessen, worden niet meegeteld in de geldigheidsduur van de leskaart, als je in die weken niet deelneemt voor de vaste wekelijkse les. Als de lessen wel doorgaan in de vakanties, kan je daarvoor gebruik maken van je leskaart.
18. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld. Alle (school)vakanties en uitgevallen lessen worden aangegeven op de website.
19. Een keer per kalenderjaar kan je een pauze op de geldigheidsduur van de leskaart voor de wekelijkse les, van max 4 weken per email aanvragen voor je eigen vakantie buiten de schoolvakanties.
20. Restitutie van (een deel van) de leskaart voor gemiste lessen is niet mogelijk.

Opzeggen
21. Opzeggen van je inschrijving in de vaste wekelijkse les kan tot 14 dagen voor het einde van het lopende lesperiode/ einddatum van je leskaart.
22. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch.
23. Opzeggen na genoemde data betekent je plek in de les is gereserveerd en de dat cursist het bedrag voor het volgende leskaart verschuldigd blijft.
24. Bij losse lessen geldt geen opzegtermijn, wanneer de leskaart verloopt of op is, en hoeven niet aansluitend gekocht te worden.

Workshops & XL lessen
25. Aanmelding van workshop of XL les vind plaats via de het online lesrooster.
26. Pas als de betaling binnen is, is de workshop of XL les definitief gereserveerd.
27. Voor een workshop en XL les gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering tot 14 dagen van te voren wordt er 50% van het bedrag terugbetaald. Leden die een XL les hebben betaald met hun leskaart krijgen beide lessen terug.
• Bij annulering tot 7 dagen van te voren wordt er 25% van het bedrag terugbetaald. Leden die een XL les hebben betaald met hun leskaart krijgen één les terug.
• Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop of XL les of bij niet verschijnen is er geen terugbetaling van de kosten mogelijk. Leden die een XL les betaald hebben met hun leskaart krijgen deze beide lessen niet terug.

Annuleren door PlusYoga
28. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de les en geldt deze niet mee in de geldigheidsduur van de leskaart.  Bij workshops wordt het betaalde bedrag terug gestort.

Eigen risico en Aansprakelijkheid
29. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je behandelaar over het volgen van de yogalessen.
30. PlusYoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
31. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
32. PlusYoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen
33. PlusYoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
34. PlusYoga behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Opgesteld op 28-Dec-2015
Laatste aanpassing op 31-dec-2018